თსუ-ს შესახებ სწავლა კვლევა
ფაკულტეტები
საგარეო ურთიერთობები გამომცემლობა მუზეუმი ბიბლიოთეკა

კომპიუტერული მეცნიერება

 1. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: კომპიუტერული მეცნიერება
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მეცნიერების მაგისტრი კომპიუტერულ მეცნიერებაში, M.Sc. in Computer Science
  სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ალექსანდრე გამყრელიძე
  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები


 2. სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: საინფორმაციო სისტემები
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: საინფორმაციო სისტემების მაგისტრი, M.Sc. in Information Systems
  სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები: სრული პროფესორი გია სირბილაძე,
  ასოცირებული პროფესორი ანა სიხარულიძე
  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები

 3. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: საინფორმაციო ტექნოლოგიები,
  Information Technology
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მეცნიერების მაგისტრი საინფორმაციო ტექნოლოგიებში
  Master of Science in Information Technology
  სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი მანანა ხაჩიძე
  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები

ბოლო განახლება: 17 თებ'14 19:04 | გვერდების ნახვა: 57,599,523
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2009
Design: Elene Shenlegalaia; Development: Tea Kharitonashvili